สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้
     อัมรินทร์ทัวร์
 
 

Siam First Express Cargo Co., Ltd.
บริษัท สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้ จำกัด

เรามีความเชี่ยวชาญในการขนส่งพัสดุด่วน เส้นทาง ระหว่างกรุงเทพและภาคเหนือ มาเป็นเวลานับสิบปี ก่อนแยกเป็นบริษัทย่อย บริษัท สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น และเพื่อดูแลจัดการพัสดุของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เรารับขนส่งพัสดุตั้งแต่ชิ้นเล็กไปถึงชิ้นใหญ่ และเรามีความภูมิใจในการให้บริการลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะส่งครั้งละหนึ่งชิ้นหรือร้อยชิ้น โดยพัสดุทุกชิ้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และจัดส่งถึงปลายทางภายในเช้าวันถัดไป

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin