สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้
     อัมรินทร์ทัวร์
 
 
พนักงานจำหน่ายตั๋ว (กรุงเทพ / ต่างจังหวัด)
รายละเอียด : ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อซื้อตั๋วเดินทาง
วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี (รายได้พิจารณาตามวุฒิ)
อายุไม่เกิน 35 ปี
รักงานบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดได้ หรือมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม/ฝึกฝน
สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานบริการด้านหน้า - แผนกพัสดุ
รายละเอียด : ให้บริการลูกค้าที่มารับหรือส่งพัสดุ รับเงิน และออกบิล
วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ( รายได้พิจารณาตามวุฒิ )
อายุไม่เกิน 35 ปี
รักงานบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดได้ หรือมีความพร้อมที่จะเข้ารับ การอบรม/ฝึกฝน
สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานขนถ่ายสินค้า - แผนกพัสดุ
รายละเอียด : ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออกเขียนได้
อายุไม่เกิน 35 ปี
สุขภาพแข็งแรง ขยันอดทน
สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้
เบี้ยเลี้ยงวันละ370-600 บาท/วัน
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

หัวหน้าสาขา (แผนกพัสดุ)
รายละเอียด : ดูแลงานแผนกพัสดุในสาขาที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีภาวะผู้นำ
รักงานบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดได้ หรือมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม/ฝึกฝน
สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานธุรการ
รายละเอียด : งานทั่วไปในสำนักงาน
วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความกระตือรือร้นขวนขวายในหน้าที่ ขยันอดทน
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
รายละเอียด : งานเอกสาร
วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ( ไม่จำเป็นต้องจบสาขาการบัญชี )
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความกระตือรือร้นขวนขวายในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานต้อนรับ (บัสโฮสเตส)
รายละเอียด : ให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสาร (ออกเดินทางค่ำ ถึงปลายทางเช้า)
วุฒิการศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 35 ปี
รักงานบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทำงานบนรถได้
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานทำความสะอาด
รายละเอียด : ทำความสะอาดสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขยัน อดทน รักความสะอาด
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงาน Part Time (พนักงานรายวัน)
รายละเอียด : งานทั่วไป (มอบหมายงานโดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์)
รายได้ 250 – 300 บาท /วัน
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานขับรถโดยสาร
รายละเอียด : เป็นชายอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่สาธารณะตามพรบ.ขนส่งทางบก ชนิดที่ ๒ , ๓ และ ๔ ขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๒ ปี
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาค
รายได้15,000-20,000 บาทขึ้นไป
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานขับรถบรรทุก
รายละเอียด : เป็นชายอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่สาธารณะตามพรบ.ขนส่งทางบก ชนิดที่ ๒ , ๓ และ ๔ ขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๒ ปี
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาค
รายได้15,000-20,000 บาทขึ้นไป
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานขนถ่ายสินค้า - แผนกพัสดุ(ประจำสาขาตาก)
รายละเอียด : ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออกเขียนได้
สุขภาพแข็งแรง ขยันอดทน
สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้
สามารถขับรถยนต์ได้
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

พนักงานขนถ่ายพัสดุ - ประจำสาขาเชียงใหม่
รายละเอียด : ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออกเขียนได้
สุขภาพแข็งแรง ขยันอดทน
สามารถทำงานเป็นกะได้ ประจำสาขาเชียงใหม่
  สมัครงานผ่านเว็บไซต์

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด
88/56 ถ.ประชานิเวศ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. 662 9543601, Fax. 662 9543608

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin